Diệt côn trùng | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TES VIỆT NAM | Page 5

Diệt côn trùng

Diệt ruồi

Kiểm soát ruồi – nhặng Đặc điểm nhận dạng: * Bao gồm: ruồi nhà, nhặng xanh má vàng. * Kích […]

Diệt rệp

Cách phòng chống Rệp Đặc điểm nhận dạng:   * Rệp là côn trùng nhỏ không có cánh, cơ thể […]